Diagnoza psychologiczna

Po co wykonywać diagnozę psychologiczną?

Diagnoza psychologiczna Gdańsk

W tym miejscu można przewrotnie zadać pytanie, po co wykonywać badania medyczne typu morfologia krwi czy tomograf komputerowy. Odpowiedź jest prosta. Tylko dzięki odpowiednio przeprowadzonej diagnozie można określić rzeczywisty problem pacjenta. Po drugie po to by nie leczyć „w ciemno”. Jeśli boli Państwa żołądek, to źródeł bólu może być kilka. Żołądek może boleć ze stresu, możecie mieć Państwo wrzody żołądka, wreszcie mogą być także problemy onkologiczne. Określenie właściwego źródła bólu jest kluczowe z punktu widzenia późniejszego leczenia, gdyż inne metody zostaną zastosowane w leczeniu stresu a inne w leczeniu nowotworu.

Diagnoza psychologiczna - Psycholog Gdańsk

W psychiatrii i psychologii klinicznej diagnoza ma podobne znaczenie. Jeśli macie Państwo np. obniżony nastrój, to być może jest to naturalna reakcja na jakieś życiowe wydarzenie, ale może być to także epizod depresyjny, czasem jednak zdarza się, że depresja ma biologiczne podłoże (np. zaburzenia hormonalne) a innym razem mamy do czynienia z tzw. osobowością depresyjną. Znając przyczynę, można skutecznie dobrać interwencje terapeutyczne. Niestety wielu terapeutów pomija w procesie leczenia diagnozę kliniczną. Tymczasem terapię psychologiczną powinno podjąć się tylko po wykluczeniu medycznych przyczyn.

Diagnozę psychologiczną warto również wykonać dla samego siebie. Po ty by siebie poznać i zrozumieć. Odpowiedzieć sobie na pytanie „jaki jestem?” w sensie obiektywnym, a nie subiektywnym „to co mi się wydaje”. Dlatego każdy, przynajmniej raz w życiu powinien wykonać diagnozę osobowości. Sporządzić sobie tzw. profil psychologiczny. Warto także wykonać diagnozę inteligencji, funkcjonowania emocjonalnego, kompetencji społecznych, poziomu stresu czy diagnozę neuropsychologiczną.

Innym powodem wykonywania diagnoz klinicznych może być skierowanie od innego specjalisty czy z różnych instytucji.

Po co wykonywać diagnozę psychologiczną?

W tym miejscu można przewrotnie zadać pytanie, po co wykonywać badania medyczne typu morfologia krwi czy tomograf komputerowy. Odpowiedź jest prosta. Tylko dzięki odpowiednio przeprowadzonej diagnozie można określić rzeczywisty problem pacjenta. Po drugie po to by nie leczyć „w ciemno”. Jeśli boli Państwa żołądek, to źródeł bólu może być kilka. Żołądek może boleć ze stresu, możecie mieć Państwo wrzody żołądka, wreszcie mogą być także problemy onkologiczne. Określenie właściwego źródła bólu jest kluczowe z punktu widzenia późniejszego leczenia, gdyż inne metody zostaną zastosowane w leczeniu stresu a inne w leczeniu nowotworu.

Diagnoza psychologiczna - Psycholog Gdańsk

W psychiatrii i psychologii klinicznej diagnoza ma podobne znaczenie. Jeśli macie Państwo np. obniżony nastrój, to być może jest to naturalna reakcja na jakieś życiowe wydarzenie, ale może być to także epizod depresyjny, czasem jednak zdarza się, że depresja ma biologiczne podłoże (np. zaburzenia hormonalne) a innym razem mamy do czynienia z tzw. osobowością depresyjną. Znając przyczynę, można skutecznie dobrać interwencje terapeutyczne. Niestety wielu terapeutów pomija w procesie leczenia diagnozę kliniczną. Tymczasem terapię psychologiczną powinno podjąć się tylko po wykluczeniu medycznych przyczyn.

Diagnozę psychologiczną warto również wykonać dla samego siebie. Po ty by siebie poznać i zrozumieć. Odpowiedzieć sobie na pytanie „jaki jestem?” w sensie obiektywnym, a nie subiektywnym „to co mi się wydaje”. Dlatego każdy, przynajmniej raz w życiu powinien wykonać diagnozę osobowości. Sporządzić sobie tzw. profil psychologiczny. Warto także wykonać diagnozę inteligencji, funkcjonowania emocjonalnego, kompetencji społecznych, poziomu stresu czy diagnozę neuropsychologiczną.

Innym powodem wykonywania diagnoz klinicznych może być skierowanie od innego specjalisty czy z różnych instytucji.

Czym jest diagnoza?

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest opisanie funkcjonowania osoby oraz sformułowanie zaleceń dla dalszego postępowania i prognozy na przyszłość.

Wykonywana jest na podstawie wystandaryzowanych testów psychologicznych oraz szczegółowego wywiadu. Po przeprowadzeniu badań (zwykle 2 – 4 spotkania), zostaje wydana pisemna opinia. Wyniki badań psychologicznych pomagają między innymi: określić iloraz inteligencji (IQ), określić poziom inteligencji emocjonalnej i społecznej, określić mocne i słabe strony (zasoby pacjenta), zrozumieć mechanizmy zachowania i działania, określić istotę problemu, z którym się badany zmaga, określić kierunek dalszej psychoterapii, pomóc określić preferencje zawodowe, rejestrować zmiany w efekcie terapii itd.

Czym jest diagnoza?

Zadaniem diagnozy psychologicznej jest opisanie funkcjonowania osoby oraz sformułowanie zaleceń dla dalszego postępowania i prognozy na przyszłość.

Wykonywana jest na podstawie wystandaryzowanych testów psychologicznych oraz szczegółowego wywiadu. Po przeprowadzeniu badań (zwykle 2 – 4 spotkania), zostaje wydana pisemna opinia. Wyniki badań psychologicznych pomagają między innymi: określić iloraz inteligencji (IQ), określić poziom inteligencji emocjonalnej i społecznej, określić mocne i słabe strony (zasoby pacjenta), zrozumieć mechanizmy zachowania i działania, określić istotę problemu, z którym się badany zmaga, określić kierunek dalszej psychoterapii, pomóc określić preferencje zawodowe, rejestrować zmiany w efekcie terapii itd.

Diagnoza psychologiczna obejmuje takie obszary jak:

  • diagnoza osobowości i temperamentu,
  • diagnoza intelektu,
  • diagnoza obszaru zdrowia i choroby, w tym stres, akceptacja choroby, depresja, lęk, zachowania zdrowotne,
  • diagnoza kompetencji społecznych, wartości osobistych, postaw życiowych,
  • diagnoza funkcjonowania emocjonalnego,
  • diagnoza predyspozycji zawodowych, zdolności specjalnych, zainteresowań
  • diagnoza środowiska rodzinnego i wychowawczego,
  • diagnoza problemów szkolnych i rozwojowych,
  • diagnoza neuropsychologiczna,
  • inne, w zależności od potrzeb.
Indywidualna Praktyka dr n. med. Paweł Zielazny

ADRES

ul. Kotwiczników 12
(Rezydencja Wintera)
80-881 Gdańsk

REZERWACJE

Rezerwacja terminu możliwa za pośrednictwem tej strony (zakładka “umów wizytę”) lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ew. mailowym.

KONTAKT

Zadzwoń: 534 010 335
lub napisz: pawelz@gumed.edu.pl

Indywidualna Praktyka dr n. med. Paweł Zielazny

ADRES

ul. Kotwiczników 12
(Rezydencja Wintera)
80-881 Gdańsk

REZERWACJE

Rezerwacja terminu możliwa za pośrednictwem tej strony (zakładka “umów wizytę”) lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ew. mailowym.

KONTAKT

Zadzwoń: 534 010 335
lub napisz: pawelz@gumed.edu.pl