Neuropsychologia

Neuropsychologia

Neuropsycholog Gdańsk

Neuropsychologia kliniczna jest interdyscyplinarną specjalizacją badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Badania neuropsychologiczne mają zastosowanie w wielu obszarach życia, zdrowia i choroby. Szczególne istotne są dla osób chorujących na schorzenia neurologiczne, psychiatryczne a także w pozostałych dziedzinach medycyny (np. w kardiologii, pulmonologii, onkologii czy endokrynologii). Dlatego specjalista neuropsychologii klinicznej powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z ww. dziedzin.  Mózg to najważniejszy narząd człowieka. Zarządza on całym naszym życiem. Nie tylko wszystkimi narządami, ale także naszym życiem psychicznym, społecznym i duchowym. Gdy w jego obrębie zachodzą jakieś niekorzystne zmiany, automatycznie wpływa to na pogorszenie funkcjonowania innych obszarów. Dlatego jednym z podstawowych zadań neuropsychologii jest poszukiwanie związków pomiędzy różnymi obszarami mózgu i ich uszkodzeniami a funkcjonowaniem człowieka.

Neuropsychologia powszechnie uważana jest za najtrudniejszą specjalizację wśród dziedzin psychologicznych. Na terenie województwa pomorskiego jest tylko kilku neuropsychologów klinicznych. 

Ważne! Specjalista neuropsychologii klinicznej to osoba, która ukończyła 4 letnią specjalizację z neuropsychologii i zdała egzamin państwowy w Centrum Egzaminów Medycznych. Neuropsychologiem nie jest osoba po kursach czy po studiach podyplomowych. Wiele osób podaje się za specjalistów ale faktycznie nimi nie są!

Wyróżnia się dwa główne obszary działania neuropsychologii:

Diagnoza neuropsychologiczna

Rehabilitacja neuropsychologiczna

to działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

 • trening pamięci w przypadku chorych z otępieniami np. chorobą Alzheimera,
 • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

Diagnoza neuropsychologiczna

to ocena sprawności działania mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów poznawczych, czyli pamięci, koncentracji, uwagi, mowy, zdolności myślenia czy procesów emocjonalno-osobowościowych. W trakcie badania neuropsychologicznego stosuje są różne testy i metody. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia. Są kluczowe dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

Rehabilitacja neuropsychologiczna

to działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

 • trening pamięci w przypadku chorych z otępieniami np. chorobą Alzheimera,
 • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

Badanie neuropsychologiczne

Neuropsycholog Gdańsk

Neuropsychologia kliniczna jest interdyscyplinarną specjalizacją badającą związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Badania neuropsychologiczne mają zastosowanie w wielu obszarach życia, zdrowia i choroby. Szczególne istotne są dla osób chorujących na schorzenia neurologiczne, psychiatryczne a także w pozostałych dziedzinach medycyny (np. w kardiologii, pulmonologii, onkologii czy endokrynologii). Dlatego specjalista neuropsychologii klinicznej powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z ww. dziedzin.  Mózg to najważniejszy narząd człowieka. Zarządza on całym naszym życiem. Nie tylko wszystkimi narządami, ale także naszym życiem psychicznym, społecznym i duchowym. Gdy w jego obrębie zachodzą jakieś niekorzystne zmiany, automatycznie wpływa to na pogorszenie funkcjonowania innych obszarów. Dlatego jednym z podstawowych zadań neuropsychologii jest poszukiwanie związków pomiędzy różnymi obszarami mózgu i ich uszkodzeniami a funkcjonowaniem człowieka.

Neuropsychologia powszechnie uważana jest za najtrudniejszą specjalizację wśród dziedzin psychologicznych. Na terenie województwa pomorskiego jest tylko kilku neuropsychologów.

Badanie neuropsychologiczne

Czas badania neuropsychologicznego obejmuje około 2-3 spotkań diagnostycznych.

Zarówno diagnoza jak i rehabilitacja neuropsychologiczna to spotkania, które pacjenci lubią. Testy nie są trudne a rehabilitacja to najczęściej różnego rodzaju „zabawy” np. z wykorzystaniem metod komputerowych czy tradycyjnych „papier – ołówek”.

Kto powinien wykonać badanie neuropsychologiczne?

⮞ Każdy, kto zauważył u siebie jakieś problemy w zakresie funkcjonowania psychicznego.

⮞ Każdy pacjent neurologiczny (np. po udarach, SM, wypadki, urazy głowy, stany po operacjach neurochirurgicznych, różne formy afazji itd.). Niestety w polskich warunkach nie zawsze wykonywane są badania neuropsychologiczne a mają one kluczowe znaczenie dla osób z chorobami neurologicznymi.

⮞ Każdy pacjent chorujący na schorzenia psychiatryczno – psychologiczne. W wielu chorobach (depresja, zachowania lękowe, schizofrenia, otępienia, uzależnienia itd.) osłabienie procesów poznawczych jest jednym z objawów choroby, o czym wielu specjalistów nie informuje. Pamiętać należy, że niektóre objawy np. obniżony nastrój mogą być wczesnym objawem innych, poważniejszych chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Badanie neuropsychologiczne może wskazać potencjalne źródło problemów.

⮞ Każdy pacjent poddający się psychoterapii. Warto wiedzieć, czy źródłem problemów np. depresji jest podłoże biologiczne czy psychologiczne. Jeśli podłoże jest biologiczne, psychoterapia nie będzie skuteczna. Nie każdy psychoterapeuta ma uprawnienia do przeprowadzania badań neuropsychologicznych!

⮞ każda osoba po 40-50 r. życia. Zwłaszcza gdy zauważone zostaną problemy z pamięcią, uwagą czy koncentracją. Wówczas trzeba wykluczyć lub potwierdzić różne rodzaje otępienia. Należy pamiętać, że we wczesnych fazach otępienia badania tomografii komputerowej mogą nie wykazywać żadnych zmian mimo to proces chorobowy może się toczyć. Na szczęście wczesne etapy mogą być wykryte poprzez badania neuropsychologiczne.

⮞ Każdy kto chce sprawdzić funkcjonowanie swojego mózgu, czy funkcje poznawcze funkcjonują w normie, czy jednak nie jest to norma dla wieku i wykształcenia.

Po badaniu neuropsychologicznym pacjent otrzymuje pisemną opinię.

Kto powinien wykonać badanie neuropsychologiczne?

 • Każdy, kto zauważył u siebie jakieś problemy w zakresie funkcjonowania psychicznego.
 • Każdy pacjent neurologiczny (np. po udarach, SM, wypadki, urazy głowy, stany po operacjach neurochirurgicznych, różne formy afazji itd.). Niestety w polskich warunkach nie zawsze wykonywane są badania neuropsychologiczne a mają one kluczowe znaczenie dla osób z chorobami neurologicznymi.
 • Każdy pacjent chorujący na schorzenia psychiatryczno – psychologiczne. W wielu chorobach (depresja, zachowania lękowe, schizofrenia, otępienia, uzależnienia itd.) osłabienie procesów poznawczych jest jednym z objawów choroby, o czym wielu specjalistów nie informuje. Pamiętać należy, że niektóre objawy np. obniżony nastrój mogą być wczesnym objawem innych, poważniejszych chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Badanie neuropsychologiczne może wskazać potencjalne źródło problemów.
 • Każdy pacjent poddający się psychoterapii. Warto wiedzieć, czy źródłem problemów np. depresji jest podłoże biologiczne czy psychologiczne. Jeśli podłoże jest biologiczne, psychoterapia nie będzie skuteczna. Nie każdy psychoterapeuta ma uprawnienia do przeprowadzania badań neuropsychologicznych!
 • Każdy senior. Zwłaszcza gdy zauważone zostaną problemy z pamięcią, uwagą czy koncentracją. Wówczas trzeba wykluczyć lub potwierdzić różne rodzaje otępienia. Należy pamiętać, że we wczesnych fazach otępienia badania tomografii komputerowej mogą nie wykazywać żadnych zmian mimo to proces chorobowy może się toczyć. Na szczęście wczesne etapy mogą być wykryte poprzez badania neuropsychologiczne.
 • Każdy kto chce sprawdzić funkcjonowanie swojego mózgu, czy funkcje poznawcze funkcjonują w normie, czy jednak nie jest to norma dla wieku i wykształcenia.

Po badaniu neuropsychologicznym pacjent otrzymuje pisemną opinię.

Indywidualna Praktyka dr n. med. Paweł Zielazny

ADRES

ul. Kotwiczników 12
(Rezydencja Wintera)
80-881 Gdańsk

REZERWACJE

Rezerwacja terminu możliwa za pośrednictwem tej strony (zakładka “umów wizytę”) lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ew. mailowym.

KONTAKT

Zadzwoń: 534 010 335
lub napisz: pawelz@gumed.edu.pl

Indywidualna Praktyka dr n. med. Paweł Zielazny

ADRES

ul. Kotwiczników 12
(Rezydencja Wintera)
80-881 Gdańsk

REZERWACJE

Rezerwacja terminu możliwa za pośrednictwem tej strony (zakładka “umów wizytę”) lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ew. mailowym.

KONTAKT

Zadzwoń: 534 010 335
lub napisz: pawelz@gumed.edu.pl